Get Social DotNetNuke Store DotNetNuke Community

Tên đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh.

Trụ sở: Số 03 đường CMT8 – Xuân An – Long Khánh – Đồng Nai.

Điện thoại: 061.3877234 – 3 870117. Fax: 061.3782446.

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đồng Nai.

Email: ttytlongkhanh@gmail.com ;  ttyt-txlk@dongnai.gov.vn

 

 


View Larger Map

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Y tế Long Khánh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai, có chức năng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; phòng , chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe, trực tiếp quản lý chỉ đạo hoạt động các trạm y tế phường xã trên địa bàn thị xã Long Khánh.

+ Hoạt động.

-Công tác chuyên môn:

Kiểm soát tốt dịch bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tay chân miệng, phòng chống HIV… Thường xuyên kiểm tra giám sát về Vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế học đường, vệ sinh lao động, phòng tránh tai nạn thương tích. Hoàn thành các chương trình mục tiêu tế quốc gia. Truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân.

Phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật. trang bị những dụng cụ và trang thiết bị tiên tiến để đảm bảo chất lượng phục vụ ngày càng cao cho người dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu quản lý.

  Xây dựng đơn vị  “Xanh – Sạch – Đẹp”, xây dựng đơn vị “Có đời sống văn hóa tốt”, xây dựng người CBVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

 Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống CBVC.

 Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. ủng hộ xây dụng nhà tình thương, tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khám bệnh và cấp phát thuốc cho người nghèo.

- Thành tích và các hình thức khen thưởng.

 Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm liền (năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Đạt thành tích đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2009 của tỉnh Đồng Nai.

 2.      Định hướng phát triển:

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kiện toàn tổ chức biên chế. Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao và đào tạo lại CBVC của đơn vị.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chủ động phối hợp với các ngành, các đoàn thể làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác y tế dự phòng.

Nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân.

Tập trung nâng cao tính chủ động và chất lượng hoạt động của từng cá nhân, các khoa phòng. Phát triển các ứng dụng của công nghệ thông tin trong các hoạt động nhằm đáp ứng có hiệu quả những yêu cầu trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, và hỗ trợ các trạm Y tế tuyến xã, phường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Mở rộng hình thức cung cấp dich vụ y tế có chất lượng.

KHỐI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

 1. Phòng HCQT&TCCB
 2. Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe
 3. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
 4. Khoa Kiểm soát dịch bệnh
 5. Khoa Y tế công cộng
 6. Khoa Xét nghiệm
 7. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

 

CÁC TRẠM Y TẾ PHƯỜNG, XÃ

 1. Trạm Y tế Hàng Gòn
 2. Trạm Y tế Xuân Tân
 3. Trạm Y tế Phú Bình
 4. Trạm Y tế Xuân Bình
 5. Trạm Y tế Xuân Hòa
 6. Trạm Y tế Xuân An
 7. Trạm Y tế Xuân Thanh
 8. Trạm Y tế Xuân Trung
 9. Trạm Y tế Bảo Quang
 10. Trạm Y tế Bảo Vinh
 11. Trạm Y tế Bình Lộc
 12. Trạm Y tế Suối Tre
 13. Trạm Y tế Xuân Lập
 14. Trạm Y tế Bàu Sen
 15. Trạm Y tế Bàu Trâm

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Bs chuyên khoa 2

Trịnh Bửu Lễ

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bs chuyên khoa 1

Trương Văn Rạng

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bác sĩ

Lục Thị Xuân

 

 


   

  Dân số: 16662

  Tổng số thôn ấp: 5

  Trưởng trạm: Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Tổng số cán bộ hiện nay: 11 người trong đó: 1 Bác sĩ, 4 Y sĩ, 1 Dược Trung học, 2 Điều dưỡng Trung học, 2 Nữ hộ sinh và 1 chuyên trách Dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 máy siêu âm, 1 máy điện tim, 1 kính hiển vi và 1 máy khí dung.

  Địa lý: nằm trên trục lộ chính trung tâm xã, nơi người dân dễ tiếp cận.

  Thế mạnh của trạm: công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh.

  SĐT: 0613 792162                                                               


 
                                                           Dân số: 9010

  Tổng số thôn ấp:5

  Trưởng trạm: Tăng Thị Thu Thủy

  Tổng số cán bộ hiện nay: 07 người trong đó: 1 Bác sĩ, 2 Y sĩ, 1 Dược Trung học, 1 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh và 1 cán bộ chuyên trách Dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 máy siêu âm, 1 máy điện tim

  Địa lý: nằm trên trục lộ chính trung tâm xã, nơi người dân dễ tiếp cận.

  Thế mạnh của trạm: công tác khám chữa bệnh và công tác Dân số KHHGĐ

  SĐT: 0613 788308


 
                                                                          
 

  Dân số: 10439

  Tổng số thôn ấp: 4

  Trưởng trạm: Mai Thị Bạch Lệ

  Tổng số cán bộ hiện nay: 09 người trong đó: 1 Bác sĩ, 1 Y sĩ, 2 Dược Trung học, 2 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh, 1 Đông y và 1 cán bộ chuyên trách Dân số.

  Địa lý: nằm ngay trung tâm xã.

  Thế mạnh của trạm: phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS

  SĐT: 0613 726788


 

 

  Dân số: 8872

  Tổng số thôn ấp: 2

  Trưởng trạm: Trần Bá Lộc

  Tổng số cán bộ hiện nay: 08 người trong đó: 1 Bác sĩ, 2 Y sĩ, 1 Dược Trung học, 2 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh và 1 cán bộ chuyên trách Dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 máy siêu âm, 1 máy điện tim, 1 máy xét nghiệm và 1 ghế nha

  Địa lý: nằm trên trục lộ chính trung tâm xã, nơi người dân dễ tiếp cận.

  Thế mạnh của trạm: công tác khám chữa bệnh và tiêm chủng mở rộng

   Được Sở Y tế xây mới năm 2012

  SĐT: 0613 788308


  
   
   
 
    
                                                             

 
   
  Dân số: 5635

  Tổng số thôn ấp: 3

  Trưởng trạm: Huỳnh Văn Tùng

  Tổng số cán bộ hiện nay: 07 người trong đó: 1 Bác sĩ, 1 Y sĩ, 2 Dược Trung học, 1 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh và 1 cán bộ chuyên trách Dân số.

  Địa lý: nằm ngay trung tâm xã, gần UBND xã.

  Thế mạnh của trạm: phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và Đông y

  SĐT: 0613 783701

                                                         

  
  Dân số: 6297

  Tổng số thôn ấp: 2

  Trưởng trạm: Nguyễn Thị Thúy Anh

  Tổng số cán bộ hiện nay: 07 người trong đó: 1 Bác sĩ, 1 Y sĩ, 1 Dược Trung học, 2 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh và 1 chuyên trách Dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 máy siêu âm, 1 máy điện tim và 1 ghế nha

  Địa lý: nằm trên trục lộ chính trung tâm xã, gần UBND xã

  Được xây dựng năm 2010, đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2013 giai đoạn 2011 - 2020

  Thế mạnh của trạm: công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh

  SĐT: 0613 785684                                                             


  

  Dân số: 12342

  Tổng số thôn ấp: 3

  Trưởng trạm: Hà Toàn Thắng

  Tổng số cán bộ hiện nay: 09 người trong đó: 1 Bác sĩ, 3 Y sĩ (1 Y sĩ đang học Đại học, 2 Dược Trung học, 1 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh và 1 chuyên trách Dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 ghế nha

  Địa lý: nằm trên trục lộ chính trung tâm xã, nơi người dân dễ tiếp cận.

  Đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2013 giai đoạn 2011-2020                              

  Thế mạnh của trạm: công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh.

  SĐT: 0613 792162                                                               


  
   
  Dân số: 8228

  Tổng số khu phố: 5

  Trưởng trạm: Võ Ngọc Ẩn

  Tổng số cán bộ hiện nay: 07 người trong đó: 1 Bác sĩ, 1 Y sĩ, 2 Dược Trung học ( 1 đang học Đại học), 1 Điều dưỡng Trung học, 1 Cử nhân Nữ hộ sinh và 1 chuyên trách Dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 máy siêu âm, 1 máy điện tim, 1 máy đo đường huyết, 1 máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số.

  Địa lý: nằm ngay trung tâm phường.

  Thế mạnh của trạm: công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

  Xây dựng năm 2010, đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2004 giai đoạn 2001 - 2010 và đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2013 giai đoạn 2010 - 2020

  SĐT: 0613 782429                                                               


   
   
   
                                                               

  
   

  Dân số: 13191

  Tổng số thôn ấp: 6

  Trưởng trạm: Nguyễn Bá Trương Linh

  Tổng số cán bộ hiện nay: 08 người trong đó: 1 Bác sĩ, 1 Y sĩ, 1 Y học cổ truyền, 1 Dược sĩ Trung học, 1 điều dưỡng, 2 nữ hộ sinh và 1 chuyên trách dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 máy xét nghiệm và 1 ghế nha

  Địa lý: nằm ngay trung tâm phường nơi người dân dễ tiếp cận.

  Thế mạnh của trạm: công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Được xây dựng năm 2009     

  SĐT: 0613 785682                                                           


 
   
  Dân số: 11875

  Tổng số khu phố: 5

  Trưởng trạm: Nguyễn Thị Bạch Huệ

  Tổng số cán bộ hiện nay: 08 người trong đó: 1 Bác sĩ, 1 Y sĩ, 2 Dược Trung học, 1 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh, 1 Đông y và 1 cán bộ chuyên trách Dân số.

  Địa lý: nằm trên trục lộ chính của phường.

  Thế mạnh của trạm: phòng chống dịch bệnh

  SĐT: 0613 785681

                                                               

  
  Dân số: 8329

  Tổng số khu phố: 4

  Trưởng trạm: Phạm Thị Quỳnh Anh

  Tổng số cán bộ hiện nay: 07 người trong đó: 1 Bác sĩ, 2 Y sĩ, 1 Dược Trung học, 1 Điều dưỡng Trung học, 1 Nữ hộ sinh và 1 chuyên trách Dân số.

  Trang thiết bị đầu tư: 1 máy siêu âm, 1 máy nghe tim thai douple, 1 máy xét nghiệm

  Địa lý: nằm ngay trung tâm phường

  Thế mạnh của trạm: công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh.

  SĐT: 0613 785685